Skip Ribbon Commands
Skip to main content
جمعه ١٧ اردیبهشت ١٤٠٠
  
  
  
  
  
  
چه پیشنهادی در ارتقاء عملکرد فنی و بهبود ساختار پرتال دارید؟
  
  
  
متوسطضعیفضعیفمتوسطضعیف
سلام اول اینکه سایت به روزرسانی و دسترستی به همه بخش های آن راحت تر و مطالب مفید مختصر ارایه شه دوما عناوین و سر فصل هر اخبار درست و مشخص در سایت قرار داده شه و اخبار به روز قرار داده شه مثلا برای نمونه وام ۵۰ میلیونی وام روستایی کلا مشخص نشد چی شد و در سایت خبری ازش زده نمیشه سوما از شما تقاضا دارم برای اعضای سایت ی پیامک اخبار رسانی قرار دهید تا ازطریق شماره موبایل بتونن اخبار به روز رو دریافت کنن ممنون
2.147.21.83
  
عالیعالیعالیبسيار زيادعالی
باتشکر ازشما خسته نباشید
5.127.151.153
  
ضعیفضعیفضعیفخیلی کمضعیف
195.181.67.38
  
عالیعالیعالیبسيار زيادعالی
113.203.105.144
  
ضعیفضعیفضعیفکممتوسط
85.185.9.250
  
عالیعالیعالیبسيار زيادعالی
89.36.53.92
  
ضعیفضعیفضعیفخیلی کمضعیف
5.119.184.155