از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
شنبه ٩ مهر ١٤٠١

​​​​​​

 انتصاب نماینده محترم ولی فقیه


 سوابق علمی، اجرایی و تبلیغی


  
  
اندازۀ تصویر
  
  
توسعه دهید نمایش : 04 کلنگ زنی ‎(40)
توسعه دهید نمایش : 14 افتتاحیه ‎(116)
توسعه دهید نمایش : 30 بازدید ‎(238)
توسعه دهید نمایش : 35 جلسه ‎(280)
توسعه دهید نمایش : 36 دیدار ‎(113)
توسعه دهید نمایش : 37 معارفه ‎(33)

 فیلم های مرتبط با نماینده محترم ولی فقیه

این نما نمایش داده نمی تواند شود چون از محدوده نمای لیست (5000 آیتم) که توسط سرپرست تعیین شده فراتر میرود.

برای دیدن آیتم ها، نمای دیگری را انتخاب کنید یا نمای جدید ایجاد کنید. اگر مجوزهای لازم برای ایجاد کردن نماها برای این لیست را ندارید، از سرپرست در مورد اصلاح کردن نما بپرسید تا با محدودهنمای لیست مطابقت کند.